Mykorrhiza

Naturlig sopprot som mangedobler næringsopptaket hos plantene og gir sterkere og sunnere vekst!

Sopprot er en av de viktige samarbeidspartnerne til plantene. I jord der mikrolivet får leve i fred, kan dette symbiotiske samarbeidet mellom planter og spesielle sopparter øke næringsopptaket til planta med mellom 10 og 100 ganger. Samarbeidet øker blomstringsevne, det forbedrer jordstrukturen og hemmer jorderosjon.

Det finnes ulike sopparter som samarbeider med ulike typer planter. God Jord fører tre ulike grupper mykorrhizavenlige sopparter; en for surjordsplanter, en for store trær, og en for bærbusker, stauder m.m.

Mykorrhiza er naturleg sopprot som mangedoblar næringsopptaket hjå plantene og gir sterkare og sunnare vekst! God Jord sin mykorrhiza er god for både prydhagen, dyrkingshagen og der du ønskjer å plante større trær, til dømes ved juletreproduksjon. Sjå vårt utval.