Brakkingspresenningar

God Jord har fått spesiallaga eigne brakkingspresenningar, av tung, matvarekvalitet polyetylen. Den svarte sida samlar solvarmen, men slepp ikkje gjennom sollyset. Dette er ein økologisk måte å kjempe mot ugraset.

God Jord har fått spesiallaga eigne brakkingspresenningar, av tung, matvarekvalitet polyetylen. Den svarte sida samlar solvarmen, men slepp ikkje gjennom sollyset. Dette er ein økologisk måte å kjempe mot ugraset.

Viser det ene resultatet