Brakkingspresenning

149 kr1 590 kr

Den svarte overflata tek til seg solvarmen, men slepp ikkje gjennom lyset. Undersida er sølvfarga, og reflekterer varmen attende til jorda.

Resirkulert plast inneheld materiale av ukjent opphav og gjer frå seg uønska kjemikaliar.
Derfor har vi vald å lage eit brakkingsprodukt av 100% rein miljøvenleg matvarekvalitet polyetylen.

God Jord er eineforhandlar i heile Norden av dette produkt.

Nullstill
Varenummer: I/A Kategori:

God Jord Brakkingspresenning

GOD JORD har fått spesialprodusert dette produktet for det norske markedet, og er eneforhandler i hele Norden. I stedet for å benytte mekaniske eller kjemiske brakkingsmetoder, kan man nå på en miljøvennlig måte fjerne ugras fra hage og bed, uten slit og strev.

Ved å dekke jorda med GOD JORD sin brakkingspresenning i noen få uker, renser vi dyrkingsfeltet uten å måtte grave i jorda.  Rester av tidligere avling, samt ugressfrø som måtte spire i varmen av presenningen, blir til god kompost samtidig som jordelivet kan jobbe uforstyrret for å hjelpe neste avling der presenningen har vært.

GOD JORD sin brakkingspresenning er laget av 100 % ren miljøvennlig matvarekvalitet polyetylen, og er av tung og solid kvalitet.  Vi har unngått resirkulert plast som inneholder materiale av ukjent opphav som kan gi fra seg uønskede kjemikalier.  På undersiden er presenningen sølvfarget for å reflektere jordvarmen, mens den på oversiden er svart for å ta til seg lyset.  Resultatet blir at frø som spirer i varmen blir ”kokt”, og at alt organisk materiale blir kompostert samtidig som mikrolivet i jorda øker.  Erfaringer viser betydelig økt forekomst av mark i dyrkingsfelt der slike presenninger er benyttet.

Det er en grunn til at jordøkologien utvikler seg som den gjør. Bakterier, sopp, mikroorganismer og mark arbeider alle for å tilrettelegge for en hensiktsmessig jordstruktur.  Disse befinner seg i en spesiell jorddybde der fuktighet og lufttilgang er ideell.  Ved å spavende denne jorda forstyrrer vi denne økologien, og for en periode vil vi ikke kunne basere oss på et samarbeid i dyrkingsfeltet på jordas egne premisser.  Det å snu jorda vil også grave fram ugressfrø som har ligget i dvale i dypere jordlag. Ved bruk av GOD JORD brakkingspresenning slipper vi å forstyrre mikrolivet, samtidig som vi sparer oss selv for masse arbeid.

Vi har fått tilbakemelding fra en av kundene våre, Inger Hovengen, som sendte oss foto av 2 ulike forsøk med presenningstildekking. I fjor høst la hun halm oppe i pallekarmene. Den til høgre dekka hun med God Jord presenning, og den til venstre med vanlig grønn presenning. Med God Jord sin presenning er alt omdanna til svart mold, mens i den andre pallekarmen er det nesten ikke omdanna.

 

Rotugress
‐ kan være svært vanskelig å få bukt med, og vil vanligvis kreve lang brakkingstid – gjerne en hel sesong.
Astrid Nesland sendte oss bilder fa sin hage:

«Her er bilde av eit område me har brakka. Det var svært mykje ugras der, både rot‐ og frøugras som td. kveke og gjetertaske. Me la på duken så snart det hadde tørka i vår. Det fyrste bilde viser korleis det såg ut etter 5 veker med duk på, det andre er teke 4 veker etter at me tok vekk duken. Det meste av frøugraset ser ut til å vere borte, men det har kome opp att kveke og noko eg ikkje er sikker på kva er. Eg kjem til å bestille ein duk til så me kan dekke eit større område heile sesongen, då rekner me med å ta knekken på det meste. Me er svært fornøgde med duken. Me har prøvd med flamming, men det er tidkrevjande og relativt dyrt i lengda. Gift vil me ikkje ha i hagen vår. Duken er ei eingongsinvestering, svært enkel å bruke, og det krev mest ikkje noko tid. Så no håper me dette vert eit godt potetland til neste år»

Astrid Nesland

 

Ved opparbeiding av gamle arealer, med mye sterk og seig rotugras, har vi valgt å gå hardere til verks: I slike tilfeller har vi valgt å frese opp røttene samtidig som vi sprayer på EM‐Aktiv. Dette er ei blanding av ulike mikrober; bakterier, gjærsopper og alger som alle bridrar til nedbrytning av planterester, og gir en god balanse i mikrolivet. Når vi har gjort dette, dekker vi området med GOD JORD brakkingspresenning for å stenge ute dagslyset. På kort tid er selv det vanskeligste ugraset omdanna av melkesyrebakterier. GOD JORD brakkingspresenning fins i 7 ulike format, og passer dermed enhver hage

VektI/A
Størrelse

, , , , , , , , ,