Velkomen inn i vår verden!

smartcapture

God Jord AS ble etablert som firma i mars 2018.

Firmaet har som mål å spre kunnskap om biokull som både karbonfanger og som jordforbedrer. Vi ønsker også å tilby redskaper og hjelpemidler som kan støtte jordlivet på naturens egne premisser. Vi holder kurs om brenning av biokull og bruken av dette. Vi holder kurs og gir foredrag om jordforbedring, og vi selger hjelpemidler som gjør at jorda kan bygge seg opp til å forsørge sunne planter.

Olav Amund Lie og Knut Arne Jacobsen er eiere av God Jord AS. Vi driver bedriften sammen, og er begge kurs- og foredragsholdere. Olav er daglig leder og kontaktperson.

Karskogen er vårt lille småbruk der God Jord AS har visningshage og kursaktivitet sommerhalvåret.

Plassen er på 16 mål, og ligger i en nordhelling 650 meter over havet tett oppunder Jotunheimens tinder. Vi befinner oss i klimasone 7.

Utgangspunktet vårt er et bureisingsbruk med nokså skrint jordsmonn. Målet vårt er gradvis å bygge opp et bærekraftig og fruktbart hagebruk. Vi jobber med jordforbedring uten tilsetting av kunstgjødsel eller pløying/spavending. Målet er å legge forholdene til rette for at mikrolivet i jorda skal få bygge seg opp uforstyrret, slik at sunn og næringsrik jord kan hjelpe roser, stauder, frukt og grønnsaker.

Karskogen er arena for utendørs kurs der vi forklarer om brenning og bruk av biokull, samt demonstrerer effekten i jordsmonnet av våre tilnærmingsmåter og hageprodukter. Karskogen sin visningshage tar imot besøkende etter avtale.

Bedriftsinfo:
God Jord AS
Brennevegen 16
2950 Skammestein
Org.nr. 920 654 142

www.godjord.no
post@godjord
Tlf: 901 98 128
Daglig leder: Olav Lie

Bank: 9533.05.69810
Vipps: 517 926
IBAN: NO95330539810
SWIFT: HANDNOKK

 

Trass dette har vi lukkast med å etablere vår eigen rosehage her oppe i fjellet! Fordelen med vårt klima er at vi har eit snørikt vinterdekke som gir isolering og vern for mange plantetypar. Særleg buskvekstar er váre for vårtemperaturen, men vi har lykkast med plantar for langt lågare klimasoner. Vi har bygd eit drivhus der vi i tillegg til tomatar har både druer og fiken.

mobilegrapes

Elles dyrkar vi fram både bær og grønsaker, men også grantre, lønn, lerk og pil. Vi produserer vår eigen kompost, og vi produserer også eige biokol som vi tilfører komposten. Vi skil mellom grønkompost og brunkompost, og prøver å «skreddarsy» spesialkompost som er tilpassa dei ulike vekstar vi har på småbruket.

Utgangspunktet vårt er eit bureisingsbruk med nokså skrint jordsmonn. Målet vårt er gradvis å bygge opp eit bærekraftig, fruktbart hagebruk. Vi forsøker å oppnå jordforbetring utan tilsetting av kunstgjødsel, og med begrensa tilgang på naturgjødsel. Målet er å legge forholda til rette for at jorda sjølv skal klare å bygge seg opp på ein naturleg måte.

Ved bruk av minst mogeleg spade, og mest mogeleg naturleg tilsetting av eigenprodusert kompost, eigenprodusert biokol og mykhorizza, ynskjer vi at jorda sjølv skal klare å bygge seg opp til ein sjølvgjødslande organisme. Draumen er å drive småbruket vårt på ein måte som tek vare på jorda i staden for å utarme han slik moderne industrielt jordbruk gjer.

Vi er ikkje utdanna gartnarar, og sit dermed ikkje på førehandslærte fasit. Det meste vi skriv om her er basert på erfaringar, våre eigne og venners. Vi har lest mange fagbøker innan dei ulike tema, og forsøkt å krysskontrollere opplysningane, men ulike aktørar kan koma med ulike svar.

Målet vårt er å dele vår interesse og vår hageglede med andre entusiaster. Meld deg på for å få ei oppdatering om våre komande kurs!

Ingen er barn av i dag.
Du er barn av dei tusen år.
Djupt gjennom lag etter lag-
røtene går.

-Knut Hauge

Ingen er barn av i dag.
Du er barn av dei tusen år.
Djupt gjennom lag etter lag-
røtene går.

-Knut Hauge