Blogg Biochar

Velkommen til bloggen vår ”God jord”

I denne bloggen tar vi utgangspunkt i økologiske grunnprinsipper som at alle levende organismer er forbundet med hverandre på detaljerte, intrikate og sårbare måter, og at jordbruk og hagebruk må drives i harmoni med dette.  

At bruken av biokull kan hjelpe de naturlige prosessene til økte avlinger og økt CO2-fangst, er imidlertid et anerkjent fenomen i forskerkretser som ennå ikke er kommet ut blant norske bønder og hagebrukere.

Vårt bidrag

I flere år har vi søkt etter informasjon og forskning om biokull, samt informasjon om produksjon av dette. Det finnes store mengder med faglitteratur spredd rundt om på internett. Problemet er at man må bruke lang tid på å lete fram i dette. Samtidig er ofte de beste fagartiklene skrevet på et fremmed språk med nærmest utilnærmelig ordbruk. Vi håper at vi med denne bloggen kan gjøre kunnskapen lettere tilgjengelig for folk flest.

Vi ønsker å bruke denne bloggen til å dele kunnskapen om biokull. På vår hjemmeside presenterer vi hva biokull er, og også hva mykorrhiza er. I denne bloggen vil vi skrive om hvordan disse virker i det naturlige kretsløpet. Vi vil ha artikler om biokullets historie, om hvor viktig fotosyntesen er i samspillet med biokullet når det gjelder karbonfangst, mykorrhizaens rolle, samt artikler om hvordan biokull og mykorrhiza kan brukes i dag, både med tanke på karbonfangst og med tanke på økte, økologiske avlinger.

Vi ønsker å holde praktiske kurs rundt om i Norge om hvordan lage og bruke biokull. Inntil vi er i gang med disse kursene, vil denne bloggen kunne gi brede forkunnskaper.

Terra Preta

Av Knarne | desember 6, 2017
Amazon forrest

Terra Preta er det Portugisiske navnet på den svarte, gode jorda som ble funnet i det elles så karrige Amazonas rundt 1960. Der elvene Amazonas, Rio Negra og Madeira renner saman, viste jordprøver et jordsmonn som var fullt i stand til å fø store befolkningsmengder. Til nå hadde nedtegninger frå de første conquistadorene der de…

Biokull og fotosyntesen

Av Knarne | desember 6, 2017
Spanske armada karbonfangst

Lenge har forsking rundt biokull vært altfor fokusert på å fange karbon ved bare å grave biokullet ned i jorda. Dersom dette hadde vært nok, ville det vært meir effektivt å senke skog og annen biomasse ned på dypeste havbunn, der 100% av biomassen ville bli konservert for millioner av år. Da de engelske styrkene…