Innlegg av Knarne

Terra Preta

Amazon forrest

Terra Preta er det Portugisiske navnet på den svarte, gode jorda som ble funnet i det elles så karrige Amazonas rundt 1960. Der elvene Amazonas, Rio Negra og Madeira renner saman, viste jordprøver et jordsmonn som var fullt i stand til å fø store befolkningsmengder. Til nå hadde nedtegninger frå de første conquistadorene der de…

Les mer

Biokull og fotosyntesen

Spanske armada karbonfangst

Lenge har forsking rundt biokull vært altfor fokusert på å fange karbon ved bare å grave biokullet ned i jorda. Dersom dette hadde vært nok, ville det vært meir effektivt å senke skog og annen biomasse ned på dypeste havbunn, der 100% av biomassen ville bli konservert for millioner av år. Da de engelske styrkene…

Les mer