Velkomen til God Jord

Vi er to hageentusiastar som har som mål å drive fram ein berekraftig hage.

Vårt bidrag

Å ENDRE VERDA MED VÅRE SMÅ STEG

Karbonfangst som alle kan bidra til!

Biokol er eit godt alternativ som løyser mange av utfordringane som hagebrukarar møter idag. Om du ynskjer å forbetre hagejorda, er Biokol eit eineståande miljøvenleg produkt som kan produserast til svært låge kostnader.

I fleire år har vi søkt over heile internettet for å finne informasjon og forsking om biokol. Vi har prøvd og feila, og leita oss fram til ein rimeleg metode som gir høgaste kvalitet Biokol. Resultatet er ein hage som er meir produktiv enn nokon gong. På same tid som vi har bygd opp levande jordsmonn med stor bakteriell aktivitet og plantevekst, så har vi fått til aktiv karbonfangst. På denne måten gjer vi vårt bidrag til å snu klimaoppvarminga.

Biokol

 • har  unik eigenskap som jordforbetrar 
 • gir luftigare struktur på jorda 
 • suger til seg fukt og verkar som eit deponi for vatn 
 • mørkare jord tek til seg meir solvarme – viktigt her i nord 
 • kan gjera bruken av kunstgjødsel overflødig 
 • aukar den mikrobiologiske aktiviteten i jorda 
 • bygger opp skrinn- og øydelagt jord 
 • aukar næringsopptaket hjå plantene 
 • aukar produksjon av biomasse  
 • hindrar utvasking av næringsstoffar 
 • aktivt bidrag til karbonfangst – DU kan gjera ditt for å snu klimautviklinga

Vårt hovudfokus

Bruken av Biokull i din hage

Klimaendringer er en av de største utfordringene i vår tid, og til tross for politisk velvilje og bekymring, så øker CO2-mengdene i atmosfæren. En annen stor utfordring i dag er den utarminga av landbruksjorda som industriell matproduksjon medfører.

Med mottoet: ”Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe”, ønsker vi å gripe fatt der vi selv kan bidra. Vi har derfor over lang tid skapt oss kunnskap og erfaring om karbonfangst på eget hagebruk. Konsekvensen av denne karbonfangsten har vist seg å resultere i bedre kompost, økte avlinger, frodigere stauder og sterkere planter.

Vårt mål er hele tiden å øke kunnskapen om den levende jorda, og å dele denne kunnskapen med andre. Vi holder derfor kurs om hvordan vi kan brenne og bruke biokull, viktigheten av mykorrhiza og mineraler, og hvordan mikroorganismer kan påvirke en sunn plantevekst. Vi formidler også produkter til både hagebrukere og landbruket gjennom direktesalg og gjennom nettbutikk.

two

Målet vårt er å dele vår interesse og vår hageglede med andre entusiastar! 

Velkomne inn i vår verd !