Nettbutikk

vil vera oppegåande på nyåret 2018

Vi har sjølve saumfart internettet for å  kjøpe ulike remediar og reiskapar til hagen vår. Det er ofte både vanskeleg, tidkrevjande og dyrt å drive import på eiga hand.  Vi har derfor ei rekkje produkt som vi no prøver å få forhandlaravtale på, slik at dei skal bli lettare å skaffe i Norge. 

Har du erfaring med hageprodukt som er vanskelege  eller uråd å få tak i? 

Vi vil gjerne høyre frå deg! 

Målet vårt er å dele vår interesse og vår hageglede med andre entusiaster!